לוח מודעות

היום - הרצאת העשרה בנושא למידה עמוקה!היום - הרצאת העשרה בנושא למידה עמוקה!

על ידי יוחנן ארז בתאריך
מספר תגובות: 0

המרצה - תמר רוט.

בזמן הרגיל ובמקום הרגיל.

נא להגיע בזמן!