שאלות תרגיל בית 0

התקייה /home/mtmchk/public/ ריקה

התקייה /home/mtmchk/public/ ריקה

על ידי נועם אילתה בתאריך
מספר תגובות: 1

התקייה /home/mtmchk/public/ ריקה ולא נמצאים בא הקבצים הרלוונטים לתרגיל (או שאין הרשאות לגשת אליהם)

תודה