שאלות תרגיל בית 0

התקייה /home/mtmchk/public/ ריקה

התקייה /home/mtmchk/public/ ריקה

by נועם אילתה -
Number of replies: 1

התקייה /home/mtmchk/public/ ריקה ולא נמצאים בא הקבצים הרלוונטים לתרגיל (או שאין הרשאות לגשת אליהם)

תודה