שאלות תרגיל בית 0

התיקיה /home/mtmchk/public/1819b/ex0/part1 לא קיימת

התיקיה /home/mtmchk/public/1819b/ex0/part1 לא קיימת

על ידי דליה צ'ולסקי בתאריך
מספר תגובות: 1

ניסיתי להעתיק עם הפקודה cp ומופיעה ההודעה הבאה: