שאלות תרגיל בית 0

שם קובץ הzip להגשה

תשובה ל: שם קובץ הzip להגשה

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0
הנה זה פה https://moodle.technion.ac.il/mod/forum/discuss.php?d=454092

לגבי התרגיל - אתה צודק (אבל זה לא מופיע שם כי זה לא חשוב. אפשר- וצריך - גם להיווכח ע"י הרצת finalCheck)