שאלות תרגיל בית 0

קימפול התכנית על השרת

קימפול התכנית על השרת

על ידי מתן קוץ בתאריך
מספר תגובות: 1

אני מנסה לקמפל את התכנית של חלק א על השרת ומקבל שגיאה שהוא לא מזהה את malloc:

error: implicit declaration of function ‘malloc’