שאלות תרגיל בית 0

נוהל הגשת תרגילי הבית

נוהל הגשת תרגילי הבית

על ידי אחמד אגבאריה בתאריך
מספר תגובות: 1

האם יש נוהל להגשת תרגילי הבית? למשל במבוא למדמח הקובץ שמגישים היה צריך להכיל את השם ותז ועוד..