שאלות תרגיל בית 0

srtlen func

תשובה ל: srtlen func

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0
מניח שהכוונה ל-strlen
מותר להשתמש בכל מה שמופיע בתרגולים המוקלטים שהפניתי אליהם, בתנאי שמתקמפל עם הדגלים שסופקו (אפשר גם וצריך לודא עם finalCheck).
מעבר לכך, אין סיבה להסתבך עם דברים שלא למדנו