שאלות תרגיל בית 0

gdb mtm_buggy

gdb mtm_buggy

על ידי רג'ד עבד-אלעזיז בתאריך
מספר תגובות: 1

כשאני כותבת 

gdb mtm_buggy

יוצא לי 

Reading symbols from /home/raghad-a/mtm/ex0/part2/mtm_buggy...(no debugging symbols found)...done.