שאלות תרגיל בית 0

gdb mtm_buggy

gdb mtm_buggy

by רג'ד עבד-אלעזיז -
Number of replies: 1

כשאני כותבת 

gdb mtm_buggy

יוצא לי 

Reading symbols from /home/raghad-a/mtm/ex0/part2/mtm_buggy...(no debugging symbols found)...done.

 

In reply to רג'ד עבד-אלעזיז

תשובה ל: gdb mtm_buggy

by יורי פלדמן -
זה בדיוק מה שהוא כותב לך - no debugging symbols. קימפלת בלי "להגיד" ל-gcc לייצר מידע לצורך debugging. לכי בדיוק לפי התרגיל