שאלות תרגיל בית 0

gdb mtm_buggy

תשובה ל: gdb mtm_buggy

by יורי פלדמן -
Number of replies: 0
זה בדיוק מה שהוא כותב לך - no debugging symbols. קימפלת בלי "להגיד" ל-gcc לייצר מידע לצורך debugging. לכי בדיוק לפי התרגיל