שאלות תרגיל בית 0

buggy

buggy

by סהר אלבז -
Number of replies: 1

אם קולטים גודל 0 בsize זה עושה invalid size אבל ממשיך .. לסיים את התוכנית או שצריך לצאת null או 0 או משהו ?