שאלות תרגיל בית 0

no newline at the end of file

no newline at the end of file

על ידי אסמא תורכמאן בתאריך
מספר תגובות: 1

אז כשאני עושה diff בין קבצי הפלט אני מקבלת את זהno newline at the end of file

אני יורדת שורה בכל הדפסה ובסוף התוכנית גם ירדתי שורה אבל עדיים מקבלת השגיאה הזו אז מה לעשות?

בתגובה ל: אסמא תורכמאן

תשובה ל: no newline at the end of file

על ידי יורי פלדמן בתאריך
אם זה זהה בין הפלט המצופה לפלט שלך אז זו לא בעיה
תנסי גם unix2dos על קבצי הדוגמה
את יכולה גם להציג את התווים הלא נראים בשני הקבצים (cat עם דגל v- נדמה לי - חפשי אחורה בפורום) ולהבין מה הבעיה