שאלות תרגיל בית 0

no newline at the end of file

no newline at the end of file

by אסמא תורכמאן -
Number of replies: 1

אז כשאני עושה diff בין קבצי הפלט אני מקבלת את זהno newline at the end of file

אני יורדת שורה בכל הדפסה ובסוף התוכנית גם ירדתי שורה אבל עדיים מקבלת השגיאה הזו אז מה לעשות?

In reply to אסמא תורכמאן

תשובה ל: no newline at the end of file

by יורי פלדמן -
אם זה זהה בין הפלט המצופה לפלט שלך אז זו לא בעיה
תנסי גם unix2dos על קבצי הדוגמה
את יכולה גם להציג את התווים הלא נראים בשני הקבצים (cat עם דגל v- נדמה לי - חפשי אחורה בפורום) ולהבין מה הבעיה