שאלות תרגיל בית 0

פלט לא תקין

תשובה ל: פלט לא תקין

by יורי פלדמן -
Number of replies: 0
במקרה כזה צריך להתעלם מהתוכנית הדוגמה וללכת לפי ההוראות במסמך התרגיל