שאלות תרגיל בית 0

מצבי קצה

מצבי קצה

על ידי עדן עאצי בתאריך
מספר תגובות: 1

1. האם צריך לבדוק מצבי קצה ב- mtm_buggy.c, או רק לתקן אותו?

2. ב- part1, אם אחד המספרים הוא מסוג double (למשל 3.14), מה יהיה הפלט?