שאלות תרגיל בית 0

אין לי תיקיית בית

תשובה ל: אין לי תיקיית בית

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0

היי סרגיי

עליך היה לדאוג לפתור את התקלה כבר מזמן (מעבר לכל העיסוק בנושא כאן וכל שעות הקבלה, ראה למשל הודעה שלי באתר הקורס מיום 15 באפריל לגבי טיפול מרוכז בבעיות חיבור ל-csl3 - הודעות באתר הקורס הן מחייבות.).

אנא ראה את הפרק ב מדריך ההתחברות המדבר על פתרון תקלות כדי לאפיין / לנסות לפתור את התקלה.

אם זה לא עוזר - שלח לי מייל עם כתובת ה-campus@ + ת"ז שלך, ואפתח קריאה עבורך אצל צוות מחשוב הפקולטה.