שאלות תרגיל בית 0

return 0 מול exit?

return 0 מול exit?

על ידי אריאל סרנוף בתאריך
מספר תגובות: 1

יש עדיפות להפסקת הרצת תוכנה באמצעות return 0 מול exit?

בקורס מבוא למדמ"ח לימדו אותנו ש-exit מיועד למקרי קצה ולהמנע מלהשתמש בפונקציה. 

אך נראלי שקצת מסורבל לסיים תוכנה דרך העברת ערך/ים כאשר אני נמצא בפונקציה/יות מחוץ ל-main.

למשל אם אני מבצע הקצאה דינמית לזכרון מחוץ ל-main וה-malloc נכשל לא עדיף שאפעיל את הפונקציה exit ולצאת במקום?