שאלות תרגיל בית 0

finalCheck

finalCheck

על ידי אופיר פלג בתאריך
מספר תגובות: 1

כאשר ניסיתי להפעיל את תכנית הבדיקה העצמית קיבלתי את ההודעה הבאה:

 

 

[p.ofir@csl3 part1]$ zip test part1.c
adding: part1.c (deflated 62%)
[p.ofir@csl3 part1]$ ls
mtm_sol part1.c test1.out test2.out test3.out test4.out
mtm_tot test1.in test2.in test3.in test4.in test.zip
[p.ofir@csl3 part1]$ ~mtm/public/1920b/ex0/finalCheck test.zip
Running test #1 : OK
Running test #2 : OK
Running test #3 : OK
Running test #4 : OK
Running test #5 :
Command: gcc -std=c99 -Wall --pedantic-errors -Werror -DNDEBUG -o mtm_sol mtm_buggy.c -I.

Build output:
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
BUILD FAILED

Final check failed.

מה הבעיה?