שאלות תרגיל בית 0

finalCheck

תשובה ל: finalCheck

by אפרת לבקוביץ -
Number of replies: 0
לא הוספת את הקובץ mtm_buggy.c מהחלק השני של התרגיל לקובץ זיפ שעליו הרצת את final check.