שאלות תרגיל בית 0

if maloc = null מה צריך להחזיר?