שאלות תרגיל בית 0

שם התוכנית

תשובה ל: שם התוכנית

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0
למה אתה מתכוון כשאתה כותב "תוכנה"?
קובץ ההרצה לא רלוונטי - לא מעלים אותו לשרת ולא מגישים אותו
קבצי המקור (קבצי טקסט, עם סיומת .c) - אותם צריך להעביר לשרת ולקרוא להם כמו שרשום בתרגיל (וכך גם להגיש).