שאלות תרגיל בית 0

מה נחשב כשורה שונה בהגשה חוזרת

תשובה ל: מה נחשב כשורה שונה בהגשה חוזרת

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0
היי,
מוזמן לבדוק עצמאית עם diff (נספרות רק שורות שמתחילות ב< בהנחה שהקובץ המעודכן הוא פרמטר שני לפקודה)