שאלות תרגיל בית 0

לגבי תרגיל בית 0

תשובה ל: לגבי תרגיל בית 0

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0
היי ההגשה החוזרת פתוחה לכולם, בדיוק בשביל תיקונים כאלו

בתרגיל 0 לא הורדו נק' על הגשה באיחור. בתרגילים הבאים נק' איחור אם יהיו יורדו גם מההגשה החוזרת.