שאלות תרגיל בית 0

שורה שונה - הגשה חוזרת

שורה שונה - הגשה חוזרת

על ידי מאייס פדילה בתאריך
מספר תגובות: 1

לפי הdiffmerge מופיעים 2 שינויים בקוד המתוקן.. הוא כאילו מתעלם מעצם העובדה שבגלל תוספת שתי השורות, כל הקוד ירד שתי שורות למטה... זה נחשב בסדר? או שצריך להוסיף את הפקודות באותה שורה כדי לא לגרום לו לרדת?