שאלות תרגיל בית 1

תרגיל יבש- מיזוג רשימות מקושרות - תיעוד