שאלות תרגיל בית 1

electionGetTribeName -

תשובה ל: electionGetTribeName -

by אורטל כהן -
Number of replies: 0
היי,
כפי שכתוב בתרגיל "אם התקבל כארגומנט הערך NULL /לא קיים שבט כזה/הקצאת זיכרון כלשהי נכשלה הפונקציה תחזיר NULL"