שאלות תרגיל בית 1

electionGetTribeName

electionGetTribeName

על ידי לירוי ברזילי בתאריך
מספר תגובות: 1

היי,

בפונקציה electionGetTribeName אנחנו אמורים להקצות זיכרון להעתק המחרוזת?

כמו כן, המשתמש אחראי לשחרר את הזיכרון?