שאלות תרגיל בית 1

אורך שורת קוד

אורך שורת קוד

על ידי ניב יעל בתאריך
מספר תגובות: 1

האם הכרזה על פונקציה יכולה להיות ארוכה מ120 תווים על מנת שלא נקצר את שמות שיכולו להשאר ברורים למשתמש?

בתגובה ל: ניב יעל

תשובה ל: אורך שורת קוד

על ידי אורטל כהן בתאריך
כפי מה שכתוב במסמך הקונבנציה - אורך שורת קוד לא יעלה על 120 תווים.
זה מגדיר אורך של שורה (ולא אורך של פקודה).
לכן הכרזה על פונקציה יכולה להיות ארוכה מ-120 תווים, אבל יש לרדת שורה (באופן קריא) כאשר מגיעים ל-120 תווים כדי לשמור על התנאי במסמך הקונבנציות.