שאלות תרגיל בית 1

בדיקת תקינות אחרי שימוש בפונקציות מסויימות