שאלות תרגיל בית 1

ELECTION_ERROR

תשובה ל: ELECTION_ERROR

על ידי אורטל כהן בתאריך
מספר תגובות: 0
אני מבהירה - בעת שימוש בפונקציות ספרייה, במקרים בהם אתם בטוחים שלא תהיה שגיאה (כי אתם מניחים שהקלט תקין ושגיאה יכולה לנבוע רק מקלט לא תקין כגון strcpy) אתם יכולים להשתמש ב-assert.
אולם יש פונקציות ספרייה ששגיאה יכולה לנבוע מטעות שלא קשורה לקלט הפונקציה כגון malloc ואז יש להחזיר ערך שגיאה מתאים.