שאלות תרגיל בית 1

valgrind

תשובה ל: valgrind

על ידי בר דבש בתאריך
מספר תגובות: 0
באילו פונקציות של map.h השתמשת בתוך MAP_FOREACH ? האם בפונקציות שלאחר השימוש בהן(מצויין בmap.h) מצב האיטרטור אינו מוגדר ?
אם כן, תתקן זאת - אסור להשתמש בהן.