שאלות תרגיל בית 0

בדיקה מחודשת תרגיל 0

בדיקה מחודשת תרגיל 0

על ידי סתיו גרין בתאריך
מספר תגובות: 1

מתי יבדקו ההגשות החוזרות על התרגיל?