שאלות תרגיל בית 1

map בתוך הmakefile

map בתוך הmakefile

על ידי ניב סולימני בתאריך
מספר תגובות: 1

אני משתמש בmap.c רק בחלק של המימוש של MAP כפי שביקשתם בסעיף 3.1 של הרטוב

בחלק של הELECTION אני משתמש בlibmap שלכם כפי שאפשרתם מפורשות בשיעורי הבית.

לכן בmakefile של election, קובץ ההרצה לא תלוי בmap.c ולא יצרתי כלל עבורו. 

עכשיו ראיתי כל מיני תגובות בפורום שאומרות אחרת. אתם רוצים שנוסיף כלל עבור map.c בmakefile שאנחנו מגישים? אפילו אם בelection אנחנו לא משתמשים בו?