שאלות תרגיל בית 1

ערעור על מספר שורות

תשובה ל: ערעור על מספר שורות

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0
כפי שמופיע באתר, בדיקת השינויים נעשית ע"י הפקודה diff ולא בשום כלי אחר - ולכך עליכם לתאום.
למרות זאת, מאז נערכה בדיקה מחדש - אני חושב שבסופו של דבר קיבלתם את הציון.