שאלות תרגיל בית 1

ערעור על הציון של סעיף 1 בחלק היבש