שאלות תרגיל בית 1

ערעור על החלק הרטוב

תשובה ל: ערעור על החלק הרטוב

על ידי אורטל כהן בתאריך
מספר תגובות: 0
Hey,

The final check is one of the requests that you needed to pass, but you also needed to pass the following command (as requested in the pdf file of the exercise - you can see it on page 14):
gcc -std=c99 -o map -Wall -pedantic-errors -Werror -DNDEBUG tests/map_example_test.c mtm_map/*.c *.c

When I tried to run the command with your solution, it failed because of the duplication of list.c in the main folder and the mtm_map folder.
So you could have found the problem before the resubmission.

Have a nice day!