שאלות תרגיל בית 1

הבהרה בנוגע לבדיקת מוסכמות הקוד

הבהרה בנוגע לבדיקת מוסכמות הקוד

על ידי אוראל אדיבי בתאריך
מספר תגובות: 1

שלום רב,

בבדיקת מוסכות הקוד שנעשתה לתרגיל בית 1, נכתב כי לא עמדנו במוסכות בקובץ "utility.c" שצירפנו, ונרשמה לנו ההערה הבאה: "S2:16". מההערה הבנו כי נטען שהשתמשנו בקובץ זה, בשורה 16, בפונקציית עזר מקומית לא סטטית. להלן הקובץ, בו מודגשת שורה זו:

 utility.c - line 16

עם זאת, בשורה 16 כלל לא הגדרנו פונקציה, לא שכן פונקציית עזר מקומית לא סטטית. בשורה זו הגדרנו מערך של התווים המותרים בשימוש, לטובת השימוש בו בפונקציות השונות בקובץ זה. בחרנו בפתרון זה בשל היתרונות שלו בתחום השימוש בזיכרון, זאת לעומת שימוש בכלי ה-Preprocessor.

נציין כי שימוש זה אינו נאסר בהנחיות של מוסכמות הקוד ואינו נאסר בהנחיות של התרגיל.

מיותר לציין שההצהרה על פונקציית העזר המקומית והסטטית נעשתה 5 שורות מתחת לשורה האמורה.

לאור זאת, אודה על הבהרתכם.

בתגובה ל: אוראל אדיבי

תשובה ל: הבהרה בנוגע לבדיקת מוסכמות הקוד

על ידי אורטל כהן בתאריך
היי,

הייתם אמורים להגדיר את המערך האופן הבא, מכיוון שהוא קשור למימוש פנימי של הקובץ (אחרת היה ניתן לגשת אליו מקובץ אחר).

static const char valid_chars[]