שאלות על פרויקט הסיום

פקודת clean בקובץ Makefile

פקודת clean בקובץ Makefile

by בועז-יוגב הרשקוביץ -
Number of replies: 0

בחלק 7.1, בסעיף א, בפירוט התכונות עבור הפקודה clean ,

מצוין כי על הפקודה למחוק "קבצים זמניים של Unix ".

אשמח לדוגמה לקבצים אלו, שאינם נופלים תחת הקטגוריה של שאר הקבצים שנכתב בסעיף כי על הפקודה למחוק (קבצי קוד מכונה והרצה).