שאלות על פרויקט הסיום

סימטריות האופרטורים בחלק המתקדם