שאלות על פרויקט הסיום

במה מותר להשתמש?

במה מותר להשתמש?

על ידי רג'ד עבד-אלעזיז בתאריך
מספר תגובות: 1

האם אפשר להשתמש בכל דבר שאנחנו יודעים?גם דברים שלא למדנו בקורס?