שאלות על פרויקט הסיום

אתחול גרף עם שני צמתים/ שתי קשתות זהות

אתחול גרף עם שני צמתים/ שתי קשתות זהות

על ידי תומר גבירצמן בתאריך
מספר תגובות: 1

אם המשתמש רשם את אותו הצומת פעמיים כאשר הוא רוצה לאתחל גרף, האם זו שגיאה, או שפשוט הצומת יקלט פעם אחת בגרף? כנ"ל לגבי קשתות - אסור קשתות מקבילות, אך אם המשתמש הכניס את אותה הקשת פעמיים, האם זו שגיאה, או שפשוט הגרף יקלוט את הקשת שנכתבה פעמיים רק פעם אחת?