שאלות על פרויקט הסיום

אתחול גרף עם שני צמתים/ שתי קשתות זהות