שאלות על פרויקט הסיום

הגדרת גרף

תשובה ל: הגדרת גרף

by רן רובינשטיין -
Number of replies: 0
מתוך הגדרת הפרוייקט: גרף G=(V,E) יירשם כ- {v1,v2,…,vn | e1,e2,…,em}.
כלומר, עם פסיקים.
היה אפשר להגדיר זאת עם רווחים, אך בפרוייקט הנוכחי זה מוגדר עם פסיקים.