שאלות על פרויקט הסיום

תוצאה של פעולות על הגרפים

תשובה ל: תוצאה של פעולות על הגרפים

על ידי אליזבט חיימוב בתאריך
מספר תגובות: 0
הסתכלתי שוב בהגדרות המופיעות במטלה,
מוזכר כי ישנו שרשור של קודקודי המקור - ובמקרה שהצגתי 
קודקודי המקור של G3 הם
V(G3)= {[v1;w1],[v2;w2] }
וקודקודי המקור של G2 הם
V(G2)={w1,w2}
כאשר מכפילים פעם נוספת ביניהם, קודקודי המקור שונים ולכן לפי הבנתי מהמטלה (צירפתי את החלק הרלוונטי ממורקר) מתבצע שרשור נוסף של הקודקודים עבור G4
V(G4)= {[v1;w1;w1],[v2;w2;w1],[v1;w1;w2],[v2;w2;w2] }
 
או שיש בדיקה אל מול ערכי הקודקודים שהמרכיבים את G3?
 
 
צרופה שאלה על מכפלה.PNG