שאלות על פרויקט הסיום

כפל גרפים

כפל גרפים

by חנין נעראן -
Number of replies: 4

 אם יש שני גרפים G1 ו- G2 ,

עם קבוצת הצמתים :{E(G1) = {1,2}   E(G2)={3,4 

אז בגרף G1*G2 האם קבוצת הצמתים תהיה

1-    {[4;2], [3;2][4;1] , [3;1]}

או 

2- {[4;],[3;],[;2],[;1],[4;2][3;2][4;1] , [3;1]}   (כלומר לקחת צומת אחד מגרף אחד )

In reply to חנין נעראן

תשובה ל: כפל גרפים

by רן רובינשטיין -
In reply to רן רובינשטיין

תשובה ל: כפל גרפים

by ליאור כהן -
מה אם קבוצות הגרפים אינן זרות?
לדוגמה V1={a1, a2}, V2={a1,a3}, האם זה אומר שבגרף המכפלה יהיה קיים הצומת [a1;a1]?