שאלות על פרויקט הסיום

כפל בין גרפים

כפל בין גרפים

על ידי בןיוחנן לרמן בתאריך
מספר תגובות: 2

יש כאן סתירה לא? למעלה רשום כל הקשתות שקיימות בגרפים, למטה רשום כל זוג אפשרי של קשתות, כלומר לא בהכרח שהקשתות קיימות אלא שהקודקודים קיימים

תודה!

בתגובה ל: בןיוחנן לרמן

תשובה ל: כפל בין גרפים

על ידי רן רובינשטיין בתאריך
חשבנו שההסבר הזה מובן, אבל אם זה ברור לך יותר, אתה יכול להוריד את המילה "אפשרי" בהגדרה של הקשתות. כלומר, מדובר רק בקשתות שקיימות (כמו שכתוב למעלה). מעבר לכך, בכל מקרה של ספק לך לפי ההגדרה המתמטית - היא המדוייקת ביותר והקובעת.