שאלות על פרויקט הסיום

כפל בין גרפים

כפל בין גרפים

by בןיוחנן לרמן -
Number of replies: 2

יש כאן סתירה לא? למעלה רשום כל הקשתות שקיימות בגרפים, למטה רשום כל זוג אפשרי של קשתות, כלומר לא בהכרח שהקשתות קיימות אלא שהקודקודים קיימים

תודה!

In reply to בןיוחנן לרמן

תשובה ל: כפל בין גרפים

by רן רובינשטיין -
חשבנו שההסבר הזה מובן, אבל אם זה ברור לך יותר, אתה יכול להוריד את המילה "אפשרי" בהגדרה של הקשתות. כלומר, מדובר רק בקשתות שקיימות (כמו שכתוב למעלה). מעבר לכך, בכל מקרה של ספק לך לפי ההגדרה המתמטית - היא המדוייקת ביותר והקובעת.