שאלות על פרויקט הסיום

קונבנציות קוד

תשובה ל: קונבנציות קוד

על ידי יורי פלדמן בתאריך
מספר תגובות: 0
אין דרישה לגבי קונוונציות קוד בפרויקט - אתם חופשיים לעשות את מה שלדעתכם ישרת אתכם טוב יותר.
מובן שעדיין מומלץ לשמור על הקונוונציות - לטובתכם.