שאלות על פרויקט הסיום

שמות הגרפים

שמות הגרפים

על ידי לירון חונדיאשוילי בתאריך
מספר תגובות: 1

האם חוקי שיתקיימו 2 גרפים שונים בעלי שם זהה? כלומר האם גרפים ייחודיים בשמם גם?